Ekonomika

Pamįslijimai apie ekonomiką Lietuvoje

Saturday, May 20, 2006

Dėl atidėtos integracijos į eurozoną S&P pažemino Lietuvos reitingą

Pagal AFX News Limited.

Standard & Poor's Ratings Services ketvirtadienį pranešė, kad peržiūrėjo Lietuvos Respublikos reitingą. Dėl atidėtos integracijos į eurozoną jis pažemintas iš teigiamo į stabilų. Tuo pačiu metu patvirtinti ir valstybės ilgalaikio (A) bei trumpalaikio (A-1) skolinimosi reitingai. „Ekonominės perspektyvos vertinimo pokyčiai atspindi tai, kad mažai tikėtina, jog Lietuva įstos į Europos pinigų sąjungą (EPS) prieš 2008 metus“, - sakė Eileen Zhang, Standard & Poor’s kredito analitikas, po to kai Europos komisija paskelbė apie griežtą Mastrichto kriterijų taikymą.

„Paaiškėjus, kad EPS narystė nusikelia, pagrindiniai faktoriai ribojantys reitingus išlieka potencialiai neigiami ekonominiai efektai dėl įtampos mokėjimų balanse, bei didokos išorinių įsipareigojimų pozicijos.“

Dėl manomai didėsiančių energijos kainų, darbo rinkos suvaržymų, laisvesnės fiskalinės politikos prieš rinkimus, bei mažėjančios politinės paramos euro projektui, infliacinis spaudimas turėtu didėti, nukeldamas įsijungimo į EPS datą po 2008.

Standard & Poor‘s tikisi, kad Lietuvos vyriausybė tęs atsakingą ekonominę bei fiskalinę politiką, kuri atsvers riziką kylančia iš mokėjimų balanso įtampos bei didokos išorinių įsipareigojimų pozicijos.

„Jeigu griežtesnė fiskalinė politika mažins vietinį vartojimą kartu sumažindama infliacinį spaudimą, reitingai gali būti pakelti“, sakė Zhang.

„Kita vertus, jeigu prieš įstojimą į EPS išorinis likvidumas žymiai susilpnėtų, tai turėtų neigiamos įtakos reitingui.“

0 Comments:

Post a Comment

<< Home