Ekonomika

Pamįslijimai apie ekonomiką Lietuvoje

Wednesday, October 10, 2012

Kodėl konsultuoju (patariu) NEstatyti planuojamos naujos atominės elektrinės?

Konsultacinio (patariamojo) referendumo biuletenis siūlo pareikšti nuomonę dėl šio teiginio: „Pritariu naujos atominės elektrinės statybai Lietuvos Respublikoje“. Jei tai būtų referendumas dėl principinio pritarimo atominės energetikos vystymui kaip vienam iš alternatyvių energijos šaltinių Lietuvoje, žymėčiau TAIP.  Nesu nusiteikęs prieš atominę energiją ir esu linkęs leisti Lietuvos energetikos ekspertams ir politikos formuotojams svarstyti visas įmanomas alternatyvas siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir konkurencingą elektros tiekimą visiems Lietuvos vartotojams. Tokį referendumą galima buvo rengti prieš keletą metų, bet ne dabar. Šiuo metu jau yra parinktas atominės elektrinės reaktorius ir vyksta derybos tiek su projekto partnetriais, tiek su investuotojais. Siūlymas Lietuvos piliečiams įsitraukti į šį procesą yra keistokas, bet jei jau klausia, galima „patarti“. Apsisprendžiant rengiamame referendume būtų neišmintinga nekreipti dėmesio į detalesnę informaciją apie patį projektą. Tad kodėl konsultuoju (patariu) NEstatyti planuojamos naujos atominės elektrinės?

Pasirinkto ABWR tipo reaktoriaus maksimali galia yra 1350MW. Kuo arčiau pilno pajėgumo dirbs jėgainė, tuo pigesnė bus elektros kilovatvalandė. Nakties metu, kuomet elektros vartojimas sumažėja, Lietuvoje iš viso reikia apie 700MW galios. Kadangi atominės elektrinės drąstiškas galios kaitaliojimas paros bėgyje nėra įmanomas, savaime suprantama, kad likę pajėgumai visada turės būti panaudojami vartojimui už Lietuvos ribų. Efektyvus ir saugus jėgainės veikimas labai priklausys nuo mūsų kaimynų vartojimo. Dar neseniai Baltarusija sugebėjo puikiai pasinaudoti mūsų buvusios atominės jėgainės nelankstumu, užsitikrindama žymiai pigesnį elektros tiekimą nei vietiniai Lietuvos vartotojai. Norint išvengti panašaus oportunistiško elgesio su naująja jėgaine, reikėtų sudaryti ilgalaikes tiekimo sutartis su kaimyninių šalių partneriais visam jėgainės eksploatavimo laikotarpiui. Šie partneriai įsipareigotų pasiimti jiems skirtą energiją už sutartą kainą ir galėtų toliau patys sukti galvą, ką su ja daryti. Užsitikrinus tokias (nelaužomas!) ilgalaikes garantijas, energetinė priklausomybė nuo mūsų kaimynų būtų šiek tiek apribota.

Bet jeigu jau statome šią milžinišką jėgainę, užtikrindami jos stabilią veiklą ilgalaikėmis tarptautinėmis sutartimis, kam mes tada kūrėme Baltpool elektros rinką (kuri beje kol kas veikia labai sėkmingai)? Kad po kelių metų leistume ją monopolizuoti vienam rinkos dalyviui? Rinka su tokiu dominuojančiu energijos gamintoju kaip planuojama VAE praras savo dabartinį patrauklumą, konkurencingumą ir gebėjimą skatinti technologines inovacijas energetikos sektoriuje. Viena iš šių dienų elektros biržų ypatybių yra ta, kad rinkos kliringo metu yra atsižvelgiama ne tik į kainų pasiūlymus bet ir į techninius elektrinių apribojimus. Siekiant užtikrinti atominės jėgainės saugų ir sklandų darbo rėžimą, pigesni elektros tiekimo kainų pasiūlymai gali būti atmetami dėl techninių apribojimų. Kai techniniai reikalavimai pradeda vaidinti svarbesnį vaidmenį kliringo metu nei kainų pasiūlymai, rinka praranda savo geriausias savybes.

Siūlymas statyti didžiulę atominę elektrinę Lietuvos regione išsiskiria ir kitų šalių kontekste. Pasaulyje, greitai augant konkurencijai gamtinių dujų išgavimo sektroriuje, didėja elektrinių naudojančių gamtines dujas patrauklumas. Sparčiai besivystančios atsinaujinančių energijos šaltinių technologijos skatina decentralizuotų elektros tiekimo sistemų vystymąsi. Tuo tarpu 1350MW galios atominės jėgainės , savo pajėgumais viršijančios Lietuvos vartojimo poreikius, statyba mūsų šalyje būtų žingsnis į labiau centralizuotą ir koncentruotą energetikos sistemą, kurioje būtų mažiau vietos tiek konkurencijai, tiek inovacijai. Būtent dėl šių priežąsčių mano patarimas artėjančiame referendume greičiausiai bus NE.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home