Ekonomika

Pamįslijimai apie ekonomiką Lietuvoje

Friday, February 08, 2008

Kas yra Leo LT

Lietuva sprenžia kokioje energetinėje aplinkoje žmonės gyvens, dirbs, verslininkaus ir kurs ateityje. Norisi saugios, švarios ir pigios energijos, kurios tiekimas būtų patikimas ir kiek galima labiau nepriklausomas nuo atskirų rinkos dalyvių. Labiau pabrėžiant vieną tikslą, kiti tikslai neišvengiamai nukenčia. Kompromiso ieškojimas yra ir išliks būtinybe. Pastaruoju metu įsisiūbavus debatams apie Leo LT, norisi žinoti, iš ko galime rinktis.

Kadangi audringiausios diskusijos verda dėl Atominės Elektrinės Įstatymo pataisų, kurios turėtų sudaryti sąlygas Leo LT steigimui, nusprendžiau tas pataisas paanalizuoti. Pamėginau susirasti ir žiniasklaidos minimas Leo LT sukūrimo sutartį, įstatus ir akcininkų sutartį. Deja AE įstatymo pataisų neradau nei Seimo aktų paieškoje, nei Vyriausybės ar Prezidentūros svetainėse, nei bendrose internetinėse paieškose. Nors traders.lt ir praneša, kad „Nacionalinės elektros energetikos bendrovės “Leo LT” sukūrimo projektas ir jo dokumentai (sukūrimo sutartis, įstatai, akcininkų sutartis) yra parengti ir paskelbti viešai.“, jų nepavyko rasti nei per paieškas, nei jungiamų bendrovių –Lietuvos Energijos, Rytų Skirstomųjų Tinklų ir Vakarų Skirstomųjų Tinklų – svetainėse. Nuorodų neradau ir internetinėje peticijoje, raginančioje pasirašyti prieš Seimo priimtas pataisas.

Tuo mano analizė baigiasi, nes viešai diskutuojami dokumentai lengvai neprieinami.

Leo LT projektą smarkiai kritikuojančios grupės irgi nepateikia aiškių alternatyvų šiam projektui. Šiuo atveju nėra net ką analizuoti.